Kulturverkets Musikskola | Kulturverkets Musikskola
Kulturverkets Musikskola

Finns i Onsjö 7 km nordost om Halmstad i Onsjö gamla skola, 3 km söder om Gullbrandstorp

Skolan är ett initiativ av högskoleutbildade lärare och erbjuder undervisning för alla åldrar och nivåer, små barn till seniorer. Våra elever är 5-85 år. Vi ger nybörjare en god grund att stå på, förbereder elever för högre musikutbildning och i vissa fall på högskolenivå. Undervisningen är individuellt anpassad, sker enskilt eller i grupp och läggs upp efter önskemål. Även delad lektion med föräldrar och barn. Möjlighet till ensemblespel, preparand-, sommar - och weekendkurser. Verksamheten görs i samarbete med SV.

NYTT FÖR 2012
Gitarr enskilt eller i gruppSom tidigare har vi piano sång, musikteoretiska ämnen. Möjlighet till fiol, ukulele, småbarnsrytmik finns.