Sven Ahlin piano, teori | Kulturverkets Musikskola
Sven Ahlin piano, musikteori och gehör
arrangering, komposition.

– piano för nybörjare
– gehör: melodi och notläsning, rytmläsning och ackordlyssning
– musikteori: skalor, ackord och hur man sätter ackord till en melodi, samt skriva egna låtar

Studier i musik, komposition och musikteoripedagogik vid Musikhögskolan i Stockholm, samt komposition vid Indiana University.

Efter examen fick han anställning på Musikhögskolan i Stockholm där han undervisat i musikteoretiska ämnen: satslära, formlära, kontrapunkt, gehör, instrumentation samt medverkat i ett antal projekt för att ta fram nytt undervisningsmaterial. Sven lämnade Stockholm efter många år för att ägna sig åt kompositon, men har undervisat  kortare perioder på musikhögskolorna i Göteborg, Malmö, Ingesund. Våren 2006 kallades han in som vikarierande professor i komposition Stockholm. Sven har också undervisat på gymnasienivå vid Södra Latins gymnasium i Stockholm, Kulturskolan i Halmstad. F n undervisar han i teori och brukspiano på Sturegymnasiet i Halmstad samt på Kulturverkets Musikskola.

Verksamhet som tonsättare
Är medlem av Föreningen Svenska Tonsättare (FST) sedan 1985. Stipendier från Stim och Konstnärsnämnden. Senast två femåriga stipendier från Konstnärsnämnden.

75 verk (jan-08). Verklistan består av solostycken, konserter och orkesterverk. Ett par beställningar från Radions P2 för Radiokören. Några har framförts på EBU-konserter (konserter som sänds till ett stort antal länder i Europa).Sven har samarbetat med musiker som Kroumata-ensemblen, Hans Pålsson, Christian Lindberg, Christer Brodén m. fl. Han är förlagd på SK-Gehrmans och Wessmans förlag.


Artikel från Hallansdposten om Sven Ahlin