Undervisning | Kulturverkets Musikskola
För tillfället ges undervisning i

Gitarr Piano Sång Musikteori Gehör Arrangering Komposition

Andra instrument vid efterfrågan såsom flöjt, fiol, småbarnsrytmik, körgrupp

Vid gruppundervisning eller annan lektionslängd anpassas kostnaden

Rabatt: barn, ungdom under 18 år