Alexanderteknik | Kulturverkets Musikskola
Alexanderteknik
Lektioner i alexanderteknik kan ordnas vid efterfrågan av minst fem personer med Anna Edwall. Göteborg.

Lite information från hemsidor samt länkar om alexanderteknik

För dem som vill utveckla en bättre balans och koordination, förbättra sitt allmänna välbefinnande eller vill förebygga skador och sjukdomar. Dansare, sångare, musiker och idrottsmän tar lektioner för att förbättra deras prestationer i sitt yrke. För människor med ryggbesvär, röstproblem, hög blodtryck, astma, stressrelaterade sjukdomar, huvudvärk och scolios. Tekniken kan också vara ett stöd i rehabiliteringen efter en hjärnblodning och efter operationer.

Alexandertekniken botar inga sjukdomar direkt men i dem fall där det
vardagliga rörelsemönstret påverkar sjuksdomsbilden kan A.T. bidra till förbättringar. F.M. Alexander flyttade från Australien till London 1904, där han levde fram til sin död 1955, med undantag av perioder under världskrigen. Därför är tekniken fortfarande mest etablerat i England med ca 1500 utbildade lärare. På de flesta institutioner för utbildning inom sång, musik, dans och  drama har eleverna tillgång – ofta obligatorisk – till lektioner i Alexanderteknik.

Läkare remitterar också i större och större utsträckning patienter till Alexanderteknik i England. Denna trend håller också på att visa sig i andra länder – tex Danmark. Musikerhälsan i Malmö har numera en alexanderpedagog på sitt team med
läkare, logoped, sjukgymnast, m fl

http://www.at-sverige.se/Alexanderteknikens spridning
http://www.fmalexanderteknik.com/4.html
http://www.alexandertekniken.net/
http://www.marjabennett.com/om_mig.html
http://www.gotland.net/alexanderteknik/
The Society of Teachers of The Alexander Technique
http://www.alexanderteknik.se/ad_music.php
http://www.alexanderteknik-stockholm.se/